MUDr. Věra Miškovská, Ph.D.

LF University Komenského a Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Slovensko)

E-mail: vieramiskovska@yahoo.fr

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.