MUDr. Vladimír Brtník

Nemocnice, Odd.radiační onkologie (Lidická 86, 796 01 Prostějov)

E-mail: Vladimir.Brtnik@nempv.cz