MUDr. Zdeněk Šmerhovský, CSc.

SZÚ, Oddűlení neinfekăní epidemiologie a hygieny práce (Šrobárova 48, 100 42 Praha)

E-mail: zdsm@szu.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.