MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

SZÚ, 3.LF UK a VFN, Klinika nemocí z povolání (Na Bojišti 1, 120 00 Praha)

E-mail: zdenka.fenclova@LF1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.