Zhoubné novotvary jako nemoci z povolání.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 189p

Autoři: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.; MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.; MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

Profesní faktory jsou příčinou vzniku asi 5 % zhoubných nádorů. V širších souvislostech a s ohledem na různé geografické oblasti pak od 0,1 do 20 %.

Autoři analyzují případy zhoubných novotvarů, které byly v České republice v letech 1991 až 2009 ohlášeny Národnímu registru nemocí z povolání.

Celkem šlo o 1038 nádorových onemocnění, jejich trend byl sestupný. V 95 % byli postiženi muži. Věk nemocných se pohyboval v rozmezí od 36 do 87 let, střední věk osob při verifikaci diagnózy novotvaru byl 68 let. Výrazně převažovaly profesní zhoubné novotvary průdušek a plic, následovaly difúzní mezoteliom pleury a peritonea, novotvary močového měchýře a kůže. Z hlediska etiologie profesních nádorů dominovalo v 78 % ionizující záření, nejvíce postižených pracovalo při těžbě a úpravě uranové rudy. Ostatní novotvary byly způsobeny inhalovanými vlákny azbestu nebo chemickými látkami s karcinogenním účinkem.

Významná část profesních nádorů v naší republice uniká evidenci. Postižení tak neobdrží finanční kompenzaci a na jejich pracoviště není zaměřena pozornost orgánu ochrany veřejného zdraví s cílem účinnější prevence.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011