Autoři

Filtry podle parametrů
Počet nalezených autorů: 15505 zrušit všechny filtry
LF UK a FN Hradec Králové, Psychiatrická klinika
1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika
Nemocnice Hranice a.s.
1. LF UK, Ústav patologické fyziologie
Breast Unit Prague, Mamma centrum
1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika
LF UP Olomouc, Ústav patologie a LEM
MOÚ, Oddělení urologické onkologie
Ústav hematologie a krevní transfuze, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku