PharmDr. Antonín Libra, Ph.D.

Generi Biotech, s.r.o. (Machkova 587 , 500 11 Hradec Králové)

E-mail: antonin.libra@generi-biotech.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.