Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Psychologický ústav, FF MU, Brno; Ústav lékařské etiky, LF MU, Brno (Veveří 97, 602 00 Brno)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.