pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc.

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví (Třebešská 1575, Hradec Králové)

E-mail: sinkorova@pmfhk.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.