HOMING OF LIN- / CD117+ HEMATOPOIETIC STEM CELLS IN LETHALY IRRADIATED MICE

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Stem cell transplantation - miscellaneous

Číslo abstraktu: 0340

Autoři: prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.; Doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.; pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008