Prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc.

1. LF UK, Anatomický ústav a AV ČR, Fyziologický ústav (U nemocnice 3, 128 00 Praha)

E-mail: david.sedmera@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.