prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

2. LF UK a FN Na Bulovce a Motol (Budínova 2, 180 81 Praha 8)

E-mail: jana.hercogova@gmail.com

Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.