RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

LF MU Brno, Ústav histologie a embryologie (Kamenice 3, 625 00 Brno)

E-mail: pvanhara@med.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.