Vlastimil Král, PhD

AV ČR v.v.i., Ústav molekulární genetiky (Flemingovo n. 2, 166 37 Praha 6)

E-mail: vlastimil.kral@img.cas.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.