Immunomodulatory Agent Lenalidomide Enhances Antitumor Functions of Chimeric Receptor-Modified T Cells in Vitro and in Vivo

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 625. Lymphoma: Pre-Clinical – Chemotherapy and Biologic Agents II

Číslo abstraktu: 805

Autoři: MUDr. Pavel Otáhal, PhD; Ing. Dana Průková; Vlastimil Král, PhD; MUDr. Radek Jakša; MUDr. Lucie Latečková; M.D. Petra Vočková; Barbora Svobodová, PhD; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Pavel Klener jr, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2014