anamnéza

Informace získané rozhovorem s pacientem nebo jeho blízkými.
Rodinná anamnéza: Informace o onemocněních v rodině mohou lékaři napomoci při stanovení správné diagnózy. Pokud se některé onemocnění v rodině vyskytuje častěji nebo v mladším věku, než je obvyklé, je nutno na takové onemocnění myslet i u pacienta.
Osobní anamnéza: Informace o předchozích onemocněních
Sociální a pracovní anamnéza Informace o sociální a pracovní situaci nemocného.
Farmakologická anamnéza Informace o užívaných lécích.
Návyky: Informace o tom, zda pacient kouří, požívá alkohol nebo ostatní drogy