anamnéza

Anamnéza jsou informace získané lékařem při rozhovoru s pacientem (nebo jeho blízkými). Tyto informace mohou lékaři napomoci při stanovení správné diagnózy.

  • Rodinná anamnéza: Informace o onemocněních v rodině. Pokud se některé onemocnění v rodině vyskytuje častěji nebo v mladším věku, než je obvyklé, je nutno na takové onemocnění myslet i u pacienta.
  • Osobní anamnéza: Informace o předchozích onemocněních, úrazech apod. pacienta
  • Sociální a pracovní anamnéza: Informace o sociální a pracovní situaci nemocného. Některé nemoci (např. infekce) se vyskytují častěji ve specifických sociálních skupinách, zaměstnání může souviset s riziky (práce s nebezpečnými látkami, se zvířaty apod.)
  • Farmakologická anamnéza: Informace o užívaných lécích.
  • Návyky: Informace o tom, zda pacient kouří, požívá alkohol nebo ostatní drogy, způsob stravování / dietní návyky
  • Nynější onemocnění: Informace o současných příznacích a jejich trvání atd.