Léčba

Léčba onkologického onemocnění se skládá z řady lékařských postupů a podílí se na ni lékaři několika odborností. Tento multidisciplinární přístup symbolizuje také logo ČOS, pět barevných paprsků znamená pět způsobů boje se zhoubnými nádory, od prevence a pokud možno včasné diagnostiky přes operaci (chirurgii), ozařování (radioterapii) až po farmakoterapii. Onkologický pacient obvykle postupuje více druhů léčby, někdy pomůže jen operace, někdy stačí jen farmakoterapie, ale většinou jsou nádorové buňky likvidovány společnou rukou chirurga, radioterapeuta a samozřejmě onkologa. V průběhu nemoci a léčby je neopomenutelná také péče o správnou výživu, o psychiku pacienta a také snaha o zachování kvality života u vážně nemocných, ať už léčbou bolesti nebo v rámci paliativní péče.

 • Kde se léčit

  Kde se léčit

  Mapa komplexních onkologických center, všechna pracoviště pečující o onkologické pacienty

 • Jak se léčit

  Jak se léčit

  onkochirurgie, radioterapie, farmakoterapie, chemoradioterapie, transplantace krvetvorných buněk a další

 • Jak se neléčit - mýty a pověry

  Jak se neléčit - mýty a pověry

  Víte, že některé čaje nebo bylinky mohou snižovat účinnost léčby nebo zesilovat nežádoucí účinky? 

 • Věková specifika

  Personalizovaná medicína

  Tak jako je každý člověk jiný, je i každý nádor jiný, má jiné vlastnosti a vyžaduje specifický způsob léčby. 

 • Věková specifika

  Pohyb během onkologické léčby

  Mohu během léčby sportovat? Je pro mne fyzická aktivita vhodná? jak je to se sportem a pohybem po ukončené léčbě?   

 • Multidisciplinární tým

  Multidisciplinární tým

  Onkologická léčba je dnes společnou prací mnoha profesí.  

 • Věková specifika

  Věková specifika

  Jak se liší rakovina u dětí, dospívajících, mladých dospělých a seniorů od rakoviny dospělých.