Po léčbě

Informace pro pacienty po prodělané onkologické léčbě. I když byla léčba úspěšná a pacient je v remisi, proběhlé onkologické onemocnění přineslo do jeho života mnoho změn. Naše mysl se s těmito změnami vyrovnává jen postupně a někdy to trvá delší dobu, než bychom očekávali, nebo než očekávají naši nejbližší, přátelé a spolupracovníci. Pro pacienty, kteří úspěšně překonali onkologické onemocnění, přinášíme informace o životě po léčbě, o návratu do práce, vztazích a prevenci návratu zhoubného nádoru. Pro pacienty, kteří ukončili neúspěšnou léčbu a pro jejich blízké, přinášíme texty a odkazy na problematiku paliativní a hospicové péče, doprovázení a odcházení.