bcg vakcína (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové vakcíny

Mechanismus účinku léku

  • Oslabené bakterie BCG působí jako nespecifické imunostimulans = aktivují různé imunitní buňky

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Disperze instilovaná do močového měchýře týdně 6 týdnů, pak pokračování v delších intervalech

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Příznaky spojené s léčbou mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.