Breslowova klasifikace, Clarkova klasifikace

Klasifikace určené k popisu rozsahu melanomu.

Breslowova klasifikace hodnotí sílu (tloušťku) maligního melanomu při mikroskopickém vyšetření, udává se v milimetrech (např. Breslow 1 mm).

Clarkova klasifikace udává hloubku prorůstání melanomu ve vztahu k jednotlivým vrstvám kůže a podkoží. Udává se ve stupních I až V 

  • Clark I – intraepidermální výskyt melanomu,
  • Clark II – melanom zasahuje do pars papilaris koria,
  • Clark III – melanom vyplňuje pars papilaris koria
  • Clark IV – melanom zasahuje do pars reticularis koria
  • Clark V – melanom zasahuje podkožní tukovou tkáň

Obě klasifikace pomáhají určit prognózu onemocnění a spolurozhodují a další léčbě.

Více o melanomu v článku Maligní melanom a ostatní nádory kůže