bronchopneumonie

Bronchopneumonie je zánět průdušek (latinsky bronchi = průdušky) a plic (pulmones). Často bývá bezprostřední příčinou úmrtí (bronchopneumonia terminalis) u nemocných upoutaných na lůžko např. při pokročilém nádorovém onemocnění, vážném úrazu, mozkové příhodě atd.

Značka J18.0