akutní / chronické / subchronické onemocnění

Akutní onemocnění je onemocnění, které obvykle začíná rychle a má rychlý průběh. Akutní onemocnění může skončit uzdravením (např. chřipka), úmrtím (ebola) nebo přechází do chronické fáze.

Chronické onemocnění je onemocnění vleklé, trvající řadu měsíců až let, může vést k trvalým změnám. Léčba chronického onemocnění je obtížná, ne vždy je možno jej vyléčit. Mohou se střídat období zlepšení a zhoršení.

Mezi chronická onemocnění lze řadit o mnohá pokročilá nádorová onemocnění, u kterých se mohou střídat období odpovědi / remise a progrese / relapsu.

Subchronické onemocnění zcela nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií. Nejde o krátkodobé akutní onemocnění, ale nejde ani o jasně dlouhodobé chronické onemocnění.