CT (výpočetní tomografie)

CT je označení pro speciální rentgenové vyšetření – výpočetní tomografii (anglicky computed tomography, často používaný termín počítačová tomografie není správný). Tomografie znamená vyšetření ve vrstvách.

Při "klasickém" rentgenovém vyšetření vzniká tzv. sumační snímek – stíny orgánů, které leží za sebou, se vzájemně překrývají a nelze je od sebe odlišit.

Při CT vyšetření je rentgenována vždy jen tenká příčná vrstva těla ze všech stran. Pacient je v přístroji pomalu posunován a postupně jsou vyšetřeny další vrstvy.

Počítač vypočítá denzitu (hustotu) tkáně, kterou prochází a sestaví (vypočte) obraz jednotlivých příčných vrstev. Moderní přístroje dokáží vytvořit 3D model, danou oblast lze pak pozorovat z libovolné strany. Denzita se udává se v Hounsfieldových jednotkách [HU] v hodnotách od -1000 [vzduch] přes 0 [voda] po ≥1000 [kost]. Tkáň (ložisko), které má menší denzitu než okolní tkáň je ložisko hypodenzní, ložiska s vyšší hustotou jsou hyperdenzní. Nález hypo- / hyperdezní ložisko je popisem obrazu, nikoli diagnóza.

Vlastní vyšetření na CT trvá od několika minut po desítky minut v závislosti na rozsahu vyšetření, typu přístroje, použití kontrastní látky, atd. V průběhu vyšetření lékař zpravidla hodnotí nález pouze orientačně, pokud nejde o urgentní vyšetření, provádí podrobnou analýzu později.

Podívejte se na video Počítačová tomografie – CT na webu MojeMedicina.cz