devitalizace

Podstata tzv. devitalizace spočívá v chirurgickém přerušení všech cév vedoucích k nádoru nebo k metastáze, což způsobuje odumření (nekrózu) nádorových buněk a uvolnění jejich antigenů. To má navodit zvláštní imunitní odpověď zaměřenou proti nádoru, která pak má zničit další ložiska nádoru. Účinnost byla potvrzena zatím jen v pokusech na některých zvířatech. Výsledky jakýchkoli pokusů na zvířatech není možno neuváženě převádět na člověka, což platí především u léčebných metod, které v léčbě nádoru využívají imunitních mechanismů, protože imunitní systém člověka a zvířat se výrazně liší. Při standardním hodnocení protinádorových léků se opakovaně stalo, že lék účinný u zvířat nebyl účinný u lidí. U lidí nebyla potvrzena účinnost metody devitalizace.

Devitalizaci nelze srovnávat s antiangiogenní léčbou, jejíž mechanismus účinku je naprosto odlišný