elongace

Elongace = prodloužení. Například při hodnocení EKG křivky se sleduje délka (doba trvání) jednotlivých úseků, prodloužení úseku (elongace)