etiologie, etiopatogeneze

Etiologie je nauka o příčinách nemocí / příčina nemoci, etiologický činitel je pak činitel vyvolávající nemoc (vir, bakterie, chemická látka, záření, genetická porucha apod.)

Etiopatogeneze popisuje vznik nemoci – její etiologii a mechanismy, které se na vzniku nemoci podílejí