fornix

Fornix = latinsky oblouk, klenba (poševní klenba, klenba dutiny ústní apod.)