fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření je základní vyšetření, které lékař prování jen svým smysly, má několik vzájemně propojených částí

  • Vyšetření zrakem (aspekce, aspexe): zrakem se hodnotí celkový vzhled pacienta a jeho chování, změny na kůži, sliznice v ústech, viditelné pulzace tepen, atd.
  • Vyšetření pohmatem (palpace): hodnotí se útvary uložené pod kůží včetně útvarů patologických (například bulka v prsu, zvětšené mízní uzliny), stav břišních orgánů. K palpaci patří i zhodnocení bolestivé reakce. Pohmatem se vyšetřuje rovněž při vyšetření konečníkem (per rectum), což se někdy uvádí jako samostatný typ vyšetření.
  • Vyšetření poslechem (auskultace): hodnotí se (zpravidla za použití fonendoskopu) zvuky vydávané proudící krví srdci, vzduchem v plicích nebo pohyby střev v břiše.
  • Vyšetření poklepem (perkuse): používá se ke zhodnocení stavu plic (zvuk je jiný částí plíce, která je postižena např. zánětem), určení hranice výpotku, velikosti jater, apod.
  • Vyšetření čichem: uplatňuje se u některých stavů jako zápach z úst, aceton v dechu u diabetika, zápach alkoholu atd.