germinální nádory, nádory varlat

Germinální nádory vznikají z germinálních (zárodečných) buněk, prekurzorů pohlavních buněk (spermií a vajíček).

Z buněk, které se již částečně diferencovaly směrem ke spermiím nebo vajíčkům vznikají seminom (ve varlatech) nebo dysgerminom (ve vaječnících)

Z multipotentních kmenových buněk vznikají teratomy, ve kterých se mohou nacházet tkáně různého typu. Teratom může být benigní, s dobře diferencovanými tkáněmi, maligní teratom (teratokarcinom) může obsahovat složky jako embryonální karcinom, choriokarcinom, nádor ze žloutkového váčku.

Zhoubné geminální nádory se vykytují ve varlatech a vaječnících, protože však germinální buňky během zárodečného vývoje vznikají jinde, mohou se vyskytnout i jinde v těle, nejčastěji v retroperitoneu, kde se tvoří základy pohlavních žláz. 

Značka: C62 (Zhoubný novotvar varlete), C56 (Zhoubný novotvar vaječníku)

Více v článku O varlatech a nádorech varlat