indikační seminář, multioborový tým

V řadě případů je vhodné, aby o diagnostickém a léčebném postupu nerozhodoval jediný lékař, ale skupina odborníků. Může jít buď o lékaře s jedním zaměřením (například skupina onkologů se bude radit o nejvhodnějším chemoterapeutickém režimu) nebo o skupinu lékařů různého zaměření, která stanoví celkovou strategii léčby - multioborový tým (např. rentgenolog, patolog, chirurg, onkolog, radioterapeut a další).

Tým lékařů rozhoduje buď pouze na základě zdravotnické dokumentace, nebo pokud je to vhodné nebo nutné, pozve si k vyšetření nemocného. V různých nemocnicích se můžeme setkat s různým označením takového týmu lékařů: indikační seminář, tým, atd.