inoperabilní

Inoperabilní = neoperovatelný, neschopný operace.

Nádor nelze operovat například proto, že je příliš rozsáhlý a zasahuje do životně důležitých struktur, které nelze odstranit. Jiným důvodem může být stav nemocného (například nemoc srdce), při kterém by operace byla příliš riskantní.