intraarteriální podání

Intraarteriální (i. a.) podání, (intra)arteriální infúze léku je aplikace do tepny. Při katetrizaci se nasonduje příslušná tepna zásobující nádor a do ní je lék aplikován. Výhodou je vysoká koncentrace léku (a vyšší účinnost) v nádoru s možností podání nižší celkové dávky léku a tedy i nižším výskytem či nižší závažností nežádoucích účinků léčby. Používá se při léčbě nádorů hlavy a krku.

Specifickou formou je tzv. perfúze (nesprávně někdy používaná pro označení jakéhokoli intraarteriálního podání). Při perfúzi je léčená část těla napojena na mimotělní krevní oběh a lék je tepnou podáván jen do této části, takže nedochází k projevům systémových nežádoucích účinků (poruchy krvetvorby, padání vlasů, zvracení, průjem apod.). Perfúze je možná jen tam, kde to umožňuje anatomické uspořádání cév, tedy zejména na končetinách.