kmenové buňky

O buňkách lze velmi zjednodušeně říci, že buď mají schopnost se dělit (množit), nebo mají schopnost vykonávat nějakou funkci nebo tvořit specifickou strukturu.

Kmenové buňky jsou buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferenciovat). Z kmenových buněk se průběžně doplňují krvinky a buňky v tkáních, které se trvale obnovují (kožní buňky, buňky sliznic), nebo se opravuje poškození (poranění).

Kmenové buňky se standardně používají při transplantaci krvetvorných buněk. Probíhá výzkum užití kmenových buněk pro obnovu tkání, které nemají vlastní kmenové buňky a nemohou se proto při poškození obnovovat (nervová tkáň, svaly, včetně svalu srdečního), poškozená část proto bývá nahrazena vazivem.

Kmenové buňky byly prokázány i v nádorech (nádorové kmenové buňky)