kontaktní rtg terapie

Kontaktní rtg terapie je ozařování za pomocí speciálního rentgenového přístroje, jehož zdroj (rentgenka) je v těsné blízkosti ozařovaného kůže. Používá se k ozařování kožních nádorů, ale i některých nenádorových onemocnění. Dnes je zpravidla nahrazena brachyradioterapií.