léčba paliativní

Paliativní (z latinského paliativum – odlehčující) léčbu je nutno rozlišovat:

  • Aktivní a komplexní paliativní péče o nemocné v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci (včetně onemocnění nádorem), jejímž cílem je především zachování kvality života. Je nutno volit léčbu, která kvalitu života nezhorší, zpravidla se nepoužívají protinádorové léky, které mají významné nežádoucí účinky.
  • Léčba nemocných s nádorovým onemocněním, které současnými prostředky nelze vyléčit, ale lze dosáhnout zmenšení nebo stabilizace nádoru a významného prodloužení života (např. metastatický karcinom prsu). Lze užít radikálnější léčbu, je přijatelné přechodné zhoršení kvality života dané nežádoucími účinky léčby.