maligní nádor, malignita

viz nádor zhoubný; výraz malignita je možno použít pro označení stupně zhoubnosti (nízká/vysoká m.) nebo k obecnému označení zhoubného onemocnění (= maligní nádor) (slovo maligní, malignita může být použito i v souvislosti s nenádorovým zhoubným onemocněním).