metabolismus

látková přeměna. Souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k získání energie a k tvorbě látek potřebných pro činnost organismu.