metabolismus

Metabolismus je látková výměna - souhrn veškerých chemických dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží jednak k získání energie, jednak k tvorbě látek potřebných pro činnost a stavbu organismu.

Bazální metabolismus je úroveň metabolismu, který udržuje chod organismu, který je v klidu (při optimální vnější teplotě).

Hypermetabolismus je zvýšená látková výměna, může souviset s řadou nemocí, např. se zvýšenou funkcí štítné žlázy, těžkou infekcí a horečkou atd.

Anabolismus je součást metabolismu spočívající ve vytváření (syntéze) složitějších a větších molekul, k jejich vytvoření je potřebná energie. K anabolismu patří především syntéza bílkovin, tuků, složitějších cukrů atd., které tvoří jednotlivé tkáně a zásoby.

Opakem je katabolismus, při kterém jsou složité molekuly rozkládány na jednodušší, při čemž se uvolňuje energie.

Anabolismus a katabolismus jsou v rovnováze, pokud však přívod energie neodpovídá potřebám organismu (hladovění nebo zvýšená potřeba energie), jsou využívány nejprve zásobní látky (tuky), později se rozkládají další látky, například bílkoviny ve svalech, při dlouhodobém hladovění i v orgánech, což může vést k jejich nevratnému poškození.