Mindfulness, česky překládaná většinou jako všímavost, je schopnost uvědomovat si, co se se mnou děje v přítomném okamžiku. Umožňuje zachytit, jak nás ovlivňují naučené automatické emoční a myšlenkové vzorce. Díky tomu hned automaticky nereagujeme, ale získáme větší nadhled a můžeme si vybrat postoj, jaký k dané situaci zaujmeme a jaké jednání bude nejvhodnější.