mucinózní, mukozitida

Složená slova začínající na odvozeninu od latinského mucus = hlen a tunica mucosa = sliznice

  • mukus = hlen
  • mucin = skupina látek nacházející se v mezibuněčném prostou, na sliznicích, ve slinách, v hlenu
  • mucinózní = hlenotvorný, např. mucinózní (hlenotvorný) karcinom
  • mukozitida = zánět sliznice
  • mukolytika = léky rozpouštějící hlen a usnadňující vykašlávání

Mukozitida je nežádoucím účinkem onkologické léčby. Jedná se o poškození sliznice a podslizniční tkáně v souvislosti s protinádorovou léčbou.