mutilující

Mutilující = znetvořující, zmrzačující (z latinského mutilatio – zkomolení, zmrzačení, mutilatus – zmrzačený)

Mutilující operace je znetvořující výkon, např. spojený se ztrátou celého orgánu (amputace končetiny, ablace prsu apod.)