nitrosaminy

Nitrosaminy jsou skupina dusíkatých látek, které mají kancerogenní účinek (mohou vést ke vzniku rakoviny). Vyskytují se v některých potravinách (například uzené výrobky, maso nakládané s použitím dusičnanů či dusitanů, aj.) nebo mohou vznikat až v zažívacím traktu