orbita

Orbita = očnice, oční jamka obklopená kostmi lebky