performance status

Performace status (PS) je zhodnocení celkového stavu pacienta / stavu tělesné výkonnosti. Jde o pomocné kritérium při rozhodování o nejvhodnější léčbě. Např. úhrada některých léků zdravotními pojišťovnami je podmíněna odpovídajícím PS.

V praxi se používají tři škály

  • Karnofského performance status (KPS) udává procento výkonnosti od 0 do 100 = plně aktivní
  • ECOG* performance status (ECOG PS) udává bodové hodnocení ve škále 0 = plně aktivní až 5
  • WHO** performance status (WHO PS) udává bodové hodnocení ve škále 0 = plně aktivní až 5 podobně jako ECOG PS

*Eastern Cooperative Oncology Group = Východní kooperativní onkologická skupina v USA, **World Health Organization = Světová zdravotnická organizace


Karnofského PS

100 Schopen normálních aktivit, není nutná zvláštní péče. Normální, bez obtíží, bez známek nemoci
90 Schopen normálních aktivit, mírné známky nebo příznaky nemoci
80 Normální aktivita za zvýšeného úsilí, známky nebo příznaky nemoci.
70 Neschopen práce, schopen normálního života doma a postarat se o většinu osobních věcí, potřebná pomoc různého rozsahu. Pečuje o sebe, neschopen normálních aktivit ani práce
60 Postará se o většinu svých potřeb, občas potřebuje pomoc
50 Nutná významná pomoc, častá zdravotnická péče
40 Neschopen péče o sebe nutná institucionální péče nebo hospitalizace, onemocnění se může rychle zhoršovat.
Neschopný, nutná specializovaná péče a pomoc
30 Těžce neschopný, je indikována hospitalizace, smrt bezprostředně nehrozí
20 Velmi nemocný, hospitalizace nutná, nezbytná aktivní podpůrná léčba
10 Umírající
0 Mrtvý

ECOG PS (horní řádky v tabulce)
WHO PS (dolní řádky v tabulce) 

0 Plně aktivní, je schopen všech běžných aktivit bez omezení
Plně aktivní, více méně ve stejné míře jako před nemocí
1 Omezení fyzicky náročných aktivit, ambulantní, schopen lehčí práce např. domácí práce, kancelářská práce
Neschopnost těžké fyzické práce, ale možnost vykonávat cokoli jiného
2 Ambulantní, schopen péče o sebe, ale neschopen jakékoli práce, mimo lůžko více než 50 % denní doby.
Mimo lůžko více než polovinu dne, schopen péče o sebe, neschopen práce
3 Schopen omezené péče o sebe, upoután na lůžko více než 50 % denní doby
Na lůžku nebo v křesle více než polovinu dne, při péči o sebe nutná pomoc
4 Zcela neschopný, neschopen péče o sebe, upoután na lůžko nebo do křesla
Po celou dobu upoután na lůžko nebo křeslo, výrazná potřeba pomoci
5 Mrtvý