perineum, hráz

Perineum (hráz) je oblast na spodině pánve mezi sponou kosti stydké a kostrčí, nebo úžeji mezi řitním otvorem a pohlavními orgány