léčba kauzální / podpůrná / symptomatická

Kauzální léčba je zaměřena na příčinu (latinsky causa = příčina) nemoci, jde například o antibiotickou léčbu při bakteriální infekci. Přeneseně se někdy tento termín užívá pro léčbu zaměřenou přímo na nemoc (i když nikoli na příčinu), například protinádorová chemoterapie.

Podpůrná léčba se používá jako doplněk léčby, není zaměřena přímo na léčbu (nádorového) onemocnění, ale "pouze" tlumí nepříznivé příznaky onemocnění (například bolest) nebo nežádoucí účinky léčby (např. nevolnost a zvracení) nebo takovým účinkům předchází. Hlavním cílem léčby zachování kvality života. Pro souhrn takových opatření, která zajistí maximální kvalitu života, se též užívá termín nejlepší podpůrná léčba.

Symptomatická léčba zaměřená na příznaky (symptomy) onemocnění a udržení kvality života pokračuje v okamžiku, kdy již není možná léčba zaměřená na vlastní (nádorové) onemocnění.