symptom / syndrom

Symptom (příznak) je projev onemocnění. Může jít o subjektivní obtíže, které pociťuje jen pacient (bolest, poruchy chuti apod.) nebo o příznaky objektivně zjistitelné (teplota, změny na kůži apod.).

Onemocnění se zpočátku nemusí nijak projevovat – je asymptomatické (bezpříznakové).

Symptomatologie je soubor příznaků symptomů, kterými se může projevit určitá nemoc.

Syndrom je specifický soubor příznaků (symptomů) určitého onemocnění, často bývá pojmenován po lékaři, který jej poprvé popsal.

Symptomatická léčba je léčba zaměřená na příznaky (symptomy) onemocnění a udržení kvality života v okamžiku, kdy již není možná léčba zaměřená na vlastní (nádorové) onemocnění.