regrese / progrese

Regrese (z latinského regressio = ústup) je útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj, návrat k dřívějšímu stavu, v případě nemoci jde o zlepšení, ústup.

Progrese (z latinského progressio = postup) je postup, šíření, pokračování, pokrok, vzestup, růst (ve smyslu zlepšení i zhoršení), v případě nemoci jde o zhoršení (např. růst nádoru).

Progresivní, progredující = postupující, pokračující