dekubitus, proleženina

Dekubitus je ohraničené odumření tkáně následkem dlouhodobého tlaku. V důsledku tlaku se snižuje průtok krve, což vede ke zhoršení výživy buněk, jejich odumírání, rozpadu kůže nebo sliznice a vzniku otevřených ran. Vzniká často u ležících a nehybných pacientů v křížové oblasti, na patách, loktech apod. K vzniku přispívá též inkontinence (neschopnost udržet moč a stolici) i celkově špatný stav nemocného. Důležitá je prevence (polohování, podkládání ohrožených míst). Vyvinutý dekubitus je třeba pravidelně ošetřovat antiseptickými léky, popř. provést i drobnější chirurgické ošetření. Dekubitus může vzniknout např. pod špatnou zubní protézou, při dlouho zavedené výživové sondě, močové cévce apod.