relaps / recidiva / rekurence

Termínem “relaps” se v medicíně označuje návrat aktivity onemocnění, podobně jako se v populární hudbě označuje termínem “come back” návrat hvězdy na scénu. Termín relaps se používá u nemocí, u nichž je jasné, že je nelze zcela a jednou pro vždy z těla odstranit, u nichž může léčba dosáhnout pouze úplného vymizení příznaků nemoci, takzvanou remisi, ale nikoliv však úplné odstranění všech zhoubných buněk z těla (vyléčení).

Opětovné známky nemoci, která již nebyla po léčbě prokazatelná. Může se jednat například o lokální recidivu nádoru odstraněného při operaci, vznik vzdálených ložisek (metastáz) apod.