stroma

Stroma je podpůrná tkáň ("kostra") orgánu (ale i nádoru), je tvořena buňkami mezenchymálního původu, především vazivem, ve stromatu jsou cévy, nervy apod.